O odkryciu kodu biblii i jej wyjątkowości – Iwan Panin

wpis w: Artykuły, Galerie | 0

IVAN PANIN (1855 – 1942) W 1882 roku młody imigrant z Rosji kończył właśnie studia na Harvardzie. Po podróży, w czasie której jako agnostyk często wykładał

 na temat ateizmu, w cudowny sposób nawrócił się. Panin, błyskotliwy matematyk i wielojęzyczny erudyta, jako chrześcijanin zaczął studiować Pismo Święte. Znając hebrajski, aramejski i grecki czytał je w oryginale. Zarówno hebrajski jak i grecki są unikalne pod tym względem, że nie posiadają oddzielnego systemu cyfrowego (tzn. nie używają specjalnych znaków dla liczb, zastępując je literami ze swego alfabetu).

Wiedząc o liczbowych wartościach liter w alfabecie hebrajskim i greckim, pewnego dnia Panin
dokonał próby zastąpienia liter w Piśmie odpowiadającymi im cyframi. Oto cały Panin – geniusz matematyczny, uczony w grece i hebrajskim, zamiłowany w bawieniu się liczbami. Nagle jego wyćwiczony umysł zauważył pewną prawidłowość matematyczną! Gdy zaczął badać ją dokładniej, jego podniecenie wzrosło. Kilka godzin pracy wprawiło go w całkowite osłupienie. Wersety, które przestudiował, zawierały niewątpliwe świadectwo precyzyjnej prawidłowości matematycznej, wykluczającej przypadek i ludzkie możliwości. To odkrycie było punktem zwrotnym w jego karierze. Od tego czasu aż do śmierci w 1942 r. całe swe życie poświęcił na studiowanie biblijnych cyfr.

Wykazał przede wszystkim, że Biblia w językach oryginalnych jest bardzo zręcznie ułożonym produktem matematycznego superintelektu – wykraczającym poza ludzkie możliwości przemyślnego skonstruowania. Następnie dostarczył przedstawicielowi Fundacji Badań Nobla przeszło 43 tys. stron swoich studiów wraz z dołączonym oświadczeniem, że jest to dowód na to, że Biblia jest Słowem Bożym. Odpowiedź była następująca: „Na obecnym etapie naszych badań stwierdzamy, że przedstawiony materiał dowodowy wskazuje z ogromnym prawdopodobieństwem na prawdziwość tego stwierdzenia”. Potem Panin w czołowych dziennikach świata rzucił wyzwanie, aby ktoś zaproponował „naturalne wytłumaczenie” lub obalił odkryte przez niego fakty; nikt jednak nie mógł tego zrobić.

 

CO ODKRYŁ PANIN

„Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym” (PS. 12:7)

Panin odkrył, że liczby pierwsze, takie jak 11, 13, 17, 23, a szczególnie 7 mają wyjątkowe znaczenie. Obliczał sumę wszystkich wartości cyfrowych liter w różnych słowach, zdaniach, paragrafach i całych księgach i odkrył te same prawidłowości w każdym z tych podziałów! Odkrył, że liczba słów w każdym z tych podziałów dzieli się przez 7. Podobnie liczba nazw własnych, zarówno męskich, jak i żeńskich, a także liczba słów zaczynających się od spółgłoski. Liczba liter w każdym z tych podziałów dzieli się przez 7 i te, które są samogłoskami, a także spółgłoskami, również dzielą się przez 7. Podobnie słowa, które pojawiają się tylko jeden raz.

Liczba rzeczowników jest podzielna przez 7, a także słów, które nimi nie są. Nawet liczba słów zaczynających się od każdej litery alfabetu!

Panin zajmował się jakimś tylko fragmentem tak długo, by w oparciu o statyczny dowód wykazać ponad wszelką rozsądną wątpliwość jego nadprzyrodzone powstanie. Twierdził jednak, że im dłużej zajmowałby się jednym fragmentem, tym więcej dowodów tej prawidłowości by wymyślił, aż do zawrotu głowy!

KILKA PRZYKŁADÓW

Oto przykład ze Starego Testamentu:
Pierwsze zdanie Biblii: „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”. (1Moj.1:1). W ten sposób wypowiadamy to po polsku, lecz w języku hebrajskim jest to dokładnie 7 słów, składających się z 28 liter (4×7). Są 3 rzeczowniki (Bóg, niebo, ziemia). Zastępując ich litery odpowiadającymi im cyframi i sumując je uzyskamy łączny wynik 777 (7×111)! W zdaniu tym jest tylko jeden czasownik – stworzył. Jego łączna wartość cyfrowa wynosi 203 (29×7). Pierwsze 3 słowa zawierają dokładnie 14 (2×7) liter, podobnie jak pozostałe 4. Hebrajskie słowa będące dopełnieniami ( niebo i ziemia) mają po 7 liter każde. Wartość pierwszej, środkowej i ostatniej litery w tym zdaniu jest równa 133 (19×7). Wartość cyfrowa pierwszych o ostatnich liter wszystkich wyrazów wynosi 1393 (199×7). Wartość pierwszych i ostatnich liter pierwszego i ostatniego wyrazu tego wersetu wynosi 497 (71×7), pierwszych i ostatnich liter każdego słowa między pierwszym i ostatnim – 896 (128×7) itd. W tym wersecie istnieje 30 różnych kombinacji 7. Ja wymieniłem tylko 11 z nich! Prawdopodobieństwo, że jest to przypadek, jest równe stosunkowi 1:330000000000 (33 trylionów).
A teraz przykład z Nowego Testamentu. Mat. 1:1-11. Słownictwo tego tekstu zawiera 49 wyrazów (7×7). 28 słów zaczyna się od samogłoski (4×7), pozostałe 21 od spółgłoski (3×7). 7 kończy się na samogłoskę, 42 (6×7) na spółgłoskę. 9 wyrazów ma 266 liter (38×7). Z 260 liter 140 (20×7) to samogłoski, a 126 (18×7) to spółgłoski. Z tych 49 wyrazów 14 (2×7) pojawia się tylko raz, 35 (5×7) – więcej niż raz. 42 (6×7) są rzeczownikami, 7 nimi nie jest. Te pozostałe mają dokładnie 49 liter (7×7). Imiona męskie pojawiają się łącznie56 razy (8×7). W tym fragmencie pojawiają się tylko 3 imiona kobiet; ich greckie litery dodane razem dają 14!

Panin powiedział, że skonstruowanie tej genealogii zajęłoby Mateuszowi kilka miesięcy, nawet gdyby pracował 8 godzin dziennie i gdyby to było możliwe. Imiona te były przecież ustalone ZANIM JESZCZE MATEUSZ SIĘ URODZIŁ.


Winkie Pratney
PISMO ŚWIĘTE CAŁKOWICIE PRAWDZIWE

Biblia nie jest podobna do żadnej innej księgi, którą napisano. Jej roszczenia są także odmienne – to nie ; jest ludzka księga! Nie zmieni ona jednak twojego życia, jeśli, nie będziesz oddany prawdzie – będzie jak wiele innych słów w morzu słów.
Bóg nazwał swoje Słowo żywym. Nie wolno ci bawić się nim, gdyż jest zbyt mocne!
Wiele wschodnich kultów posługuje się Pismem. Jest tak dlatego, że księga ta jest mocna – nie możesz jej zlekceważyć. Jeśli nie będziesz z niej korzystał, nie zdobędziesz serc ludzkich. Bóg tchnął życie w swoje Słowo, a wszystkie wschodnie kulty korzystają z tego, kradnąc urywki z niego i posługując się nimi. Wykorzystują zawartą w nim prawdę, aby usprawiedliwić kłamstwa, które głoszą. Skoro te wyjęte z kontekstu fragmenty są na tyle silne, by porwać za sobą ludzkie serca, Jaką moc ma całe Słowo wykorzystywane pod natchnieniem Ducha Świętego!

LISTY UWIERZYTELNIAJĄCE
Jakie są więc listy uwierzytelniające tej księgi?
Mógłbym ci powiedzieć: „Właśnie skończyłem książkę, która jest Słowem Bożym. Jest tak wielka, że napisanie jej zajęło mi cały rok”, A. ty zawsze miałbyś prawo powiedzieć: „Udowodnij to. Jest 30 lub 40 ksiąg różnych religii świata, z których każda podaje się za najwyższe objawienie. Jezus powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” (Mat 24,35). Jak myślisz jak ważna jest ziemia?. Jezus powiedział: „Niebo i ziemia przeminą…”
Biblia nie próbuje bronić swojego natchnienia. Nie znajdziesz w niej żadnego wersetu mówiącego: „Ta księga jest rzeczywiście prawdziwa, więc lepiej uwierz w nią”. Ale interesująca sprawa -Księga Rodzaju zaczyna się od słów: „Bóg powiedział”, 9 razy w pierwszym rozdziale. Zwrot „tak mówi Pan” pojawia się 23 razy! w ostatniej księdze Starego Testamentu – proroctwie Malachiasza. Tak więc „Bóg mówi” od Księgi Rodzaju do Malachiasza.i „Pan przemówił” pojawia się 560 razy w pierwszych 5 księgach Biblii. Izajasz twierdzi co najmniej 40 razy, że jego wiadomości’ pochodzą dokładnie od Pana; Ezechiel 60, a Jeremiasz 100 razy! „Pan przemówił” pojawia się w Starym Testamencie co najmniej 3800 razy. Pan Jezus powołał się na co najmniej 24 różne księgi Starego Testamentu – to prawda – On dokładnie je zacytował.
To :Są fakty, które będą miały znaczenie dla osoby z otwartym: sercem, co nie znaczy, że musisz odrzucić swój umysł, by w nie uwierzyć. Lecz jeśli nie chcesz uwierzyć, to nic cię nie przekona. 250 lat temu Voltaire trzymał w swoich rękach kopię Biblii i powiedział: „W ciągu 100 lat ta księga będzie zapomniana i wyeliminowana”. Jakie to zabawne, że 100 lat później, dokładnie’ co do dnia, jego dom został zajęty przez Główny Zarząd Genewskiego Towarzystwa Biblijnego, które rozpowszechniało w nim Biblię! Bóg ma nieprawdopodobne poczucie humoru! : Powiedzmy, że i macie napisać książkę i macie to zrobić w następujący sposób: Na początek wybrać 40 różnych pisarzy, zupełnie odmiennych – kilku z wyższym wykształceniem, nawet doktorów, potem kilku rolników (trzeba pojechać, wyciągnąć faceta ze stodoły mówiąc mu: „Chciałbym, byś mi pomógł napisać książkę”), następnie jakiegoś rybaka (trzeba udać się na wybrzeże i powiedzieć do kilku gości z San Francisco: „Hej!’ Słuchajcie, pomóżcie nam napisać książkę”. Oni odpowiedzą:! „Dobrze… pomożemy wam”). Potem każecie im pisać o następujących sprawach: problemach religijnych, poezji, etyce, nauce, filozofii, stworzeniu wszechświata i jego celu dodając w kilku słowach, jaki ich zdaniem wszystko to będzie miało kres). Zbieracie to wszystko i potem… ach’, musicie jeszcze oddzielić tych ludzi od siebie, by nie mogli się ze sobą porozumiewać przez telefon ani telegraf; możliwy jest tylko przekaz ustny podawany w ciągu wielu lat. Ach właśnie, lata! Będziecie zbierali wszystkie te materiały przez ok. 1500 lat i umieścicie je w jednej księdze. Co byście otrzymali? Proponuję, abyście wzięli podręcznik do biologii sprzed,’60 lat i porównali go z aktualnym. To tylko 60 lat! Wiesz, co mógłbyś otrzymać? Najbardziej poplątany rozgardiasz, jaki kiedykolwiek w swym życiu widziałeś – z ludźmi całkowicie zaprzeczającymi sobie wzajemnie. Ale tak nie jest w przypadku Biblii. Im dłużej ją czytasz, tym wyraźniej dostrzegasz jej jedność. Im; bardziej w nią wnikasz, tym bardziej dostrzegasz w niej zgodność, szczegółów i stwierdzasz, że napisało ją nie 40 osób, lecz jedna.

BIBLIA JAKO KSIĘGA NAUKOWA
Biblia jest prawdziwa z naukowego punktu widzenia. Napisał ją ten sam Bóg, który stworzył wszechświat. Nie ma w niej ani jednego zdania, które byłoby błędne pod względem naukowym. W czasach, gdy powstawała myślano, że świat jest płaski i podtrzymywany prze 3 wielkie słonie. Ktoś zapytał: „Co podtrzymuje świat?”. Inny odpowiedział: „Trzy słonie”. Potem ktoś odważył się zapytać: „A co podtrzymuje słonie?” Odpowiedzią było: „Wielki żółw”, l tak rozwijała się pierwotna nauka.
Teraz posłuchaj, co Bóg powiedział. Pamiętaj, że tego nie napisano w ostatnich stu latach, ani nawet w ostatnim tysiącleciu. To pochodzi sprzed 2500 lat…
„Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? (…) Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? (On) Siedzi nad okręgiem ziemi” (Iza). 40,21-22). Słowo „okrąg” w hebrajskim znaczy także „sfera”, i dalej: „Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością” (Job 26,7). Tyle, jeśli chodzi o słonie.
W Piśmie Świętym jest wiele zdumiewających faktów naukowych, podanych całe. wieki przed ich odkryciem przez ludzi. Na przykład: „Czy możesz wyprowadzić gwiazdy Zodiaku w czasie właściwym i wyprowadzić Niedźwiedzicę z jej młodymi?” (Job 38,32). Wielka Niedźwiedzica jest gwiazdozbiorem uciekającym, porusza się z prędkością 257 mil/sęk (nasze słońce ok. 12,5 mil/sęk), „A dzień pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną”‚ (II Piotr 3,10). 90 lat temu werset ten był używany jako dowód, że Biblia nie może być natchniona przez Boga, ponieważ „Jak wielki pożar musiałby wybuchnąć, by spalił cały świat? Głupi rybak!”. Dogonienie tego, co Bóg powiedział przez Piotra zajęło nauce ponad dwa pokolenia -reakcja atomowa może stopić podstawowe elementy budulcowe materii. W ten sposób Bóg zapowiedział, jak skończy się świat. Faktycznie, dwa wersety dalej znajdujemy takie słowa: „Niebiosa w ogniu stopnieją, rozpalone żywioły rozpłyną się” (w. 12). Czy wiesz, co znaczy słowo „stopnieją”? Jest to greckie słowo, które dosłownie oznacza rozszczepienie. To jest wyrażenie z fizyki atomowej, napisane przez rybaka!
Ten i nieskończona ilość innych przykładów pokazują, jak doskonalą wiedzę i mądrość ukrył Pan w swym Słowie. Powyżej jednak zobaczyłeś, jaki nieskończony geniusz zawiera się w nim.

JEDEN AUTOR
Cała Biblia jest podobna. Właśnie wybrałem fragment z niej i przedstawiłem go dokładnie. Można wykazać, że każdy paragraf i księga zostały skonstruowane w ten sam cudowny sposób. Jaki fantastyczny rodzaj współpracy między uczniami mógłby stworzyć taką strukturę bez komputerów?.. W jaki sposób zwykły rybak i celnik mogliby stworzyć taki, rodzaj nieprawdopodobnej struktury i celowości? Niesamowite jest to, że Marek był Rzymianinem, Łukasz Grekiem, Mateusz Żydem, lecz wszyscy pisali z tą samą prawidłowością. Każdy z nich pisał w swoim niepowtarzalnym stylu, ale prawidłowość od początku do końca jest dokładnie taka sama Więc kto to napisał? Jeden Umysł, Jeden autor – Jeden Bóg; wielu różnych pisarzy, ale jeden Pisarz. Czy możesz sobie wyobrazić, co za umysł musiał zrobić coś takiego? Chcę, abyś zrozumiał, jak potężny jest Bóg! To nie są jedynie słowa, to jest niewiarygodna prawidłowość matematyczna. Matematyka połączona z poezją. Komputer mógłby się tym zachwycić! Jest to jak budynek, w którym każdy element łączy się doskonale z innymi, i to jest niesamowite, że nie można usunąć jednego słowa bez uszkodzenia całej prawidłowości. Biblia zawiera więc w sobie wewnętrzny czynnik ochronny, samosprawdzający, samo uwierzytelniający. Jeśli ktoś mówi: „Nie podoba mi się to słowo”, cała prawidłowość rozpada się. Nie można tego znaleźć w innych religijnych, „świętych” księgach świata.

WNIOSEK
Możesz przeprowadzić dowolny test tej : księgi. Żadna inna nie znajdzie się nawet w tej samej kategorii, ani nawet w tej samej klasie, To nie jest księga – to Bóg, który przemówił w historii i dlatego mówi: „Moje Słowo jest przenikliwe i potężne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny”. Tylko 66 ksiąg Pisma ma na sobie tę pieczęć Boga. Żadne inne dzieło człowieka i w żadnym języku ani trochę nie przypomina misternej struktury i planu Biblii. Faktem jest, że tylko w nieskończonym umyśle mogła być wymyślona ta Księga ksiąg. Musisz przyjąć to, co ona mówi, to są SŁOWA BOGA!

1 . Szóstka nie jest reprezentowana w oryginalnych alfa-betach. ,W miarę potrzeby wykorzystywano znak „sigma” (taki, jaki pisano na końcu wyrazu) oraz znaki „koppa (90) i „Sampsi” (900). („Number In Scripture” E.W. Bullinger, Kregel Repf.1979, str. 49).
2. Osobisty przyjaciel takich ludzi, jak William James, Pres.
Elliot z Harvardu, Ralph Waldo Emerson, ojciec Louisa
May Alcotta l innych znanych ówczesnych uczonych
(„Shorter Wprks” str. 11).
3. „Inspiration bf the Scriptures Scientificaly Demonstrated”.
Książki Panina można zamawiać w: Box 206 Waubashene, Ontario, Canada LOK 2CO.

(„Inspiration of the Scriptures Scientificaly Demonstrated”. Książki Panina można zamawiać w: Box 206, Waubashene, Ontario, Kanada LOK 2 CO.)

                    Niniejszy tekst został wzięty ze strony http://przebudzenie.home.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *